Draft-irtf-cfrg-re-keying «Re-keying Mechanisms for Symmetric Keys»

Авторы: Daniel Fox Franke, Ekaterina Smyshlyaeva, Evgeny Alekseev, Lilia Ahmetzyanova, Russ Housley, Shay Gueron, Stanislav Smyshlyaev (Ed.)
draft-irtf-cfrg-re-keying-09-page-001.jpg